🔥 3 dagars ankomst! 🎉 180-dagars pengarna tillbaka-garanti! 💰

Villkor för köp

KÖPVILLKOR (senast uppdaterad i juni 2021)


Dessa Köpvillkor ("Köpvillkor") styr dina köp av produkter och tjänster som är tillgängliga via https://toponnelli.com/ ("Företagets webbplatser" eller "Webbplatserna"). Företagets webbplatser drivs av BRILLIANTLYOUTH INC (”Företaget”). Din användning av Företagets webbplatser och dessa villkor omfattas också av Användarvillkoren och Integritetspolicyn, som härmed införlivas genom hänvisning.


VÄNLIGEN LÄS NOGA IGENOM DESSA KÖPVILLKOR, TILLSAMMANS MED ANVÄNDARVILLKOREN, INTEGRITETSPOLICY OCH ANDRA POLICYER ELLER AVTAL SOM HÄNVISAS I DESSA KÖPVILLKOR, INNAN DU KÖPER ELLER ANVÄNDER PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER. GENOM ATT KÖPA ELLER ANVÄNDA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER SAMTYCKER DU TILL DESSA KÖPVILLKOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, SKILJEDOMSAVTALET OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALSBESVÄR SOM BESKRIVS I AVSNITTET OM TVISTLÖSNING NEDAN.ALLMÄNT

Dessa Köpvillkor har utfärdats och levererats av dig och utgör ett giltigt och bindande avtal mellan dig och Företaget, som är verkställbart mot dig i enlighet med deras villkor. Du försäkrar att du (1) är minst 18 år gammal, (2) har rättslig behörighet att ingå ett bindande avtal och (3) inte är en person som hindras från att ta emot tjänster enligt några tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser.Du ska köpa och använda produkter och tjänster som är tillgängliga via Företagets webbplatser i strikt överensstämmelse med dessa Köpvillkor och alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser (gemensamt "Lagar"). Du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar med avseende på ditt köp, inklusive alla tillämpliga lagar i den jurisdiktion dit produkterna ska skickas. Samtliga samtal, e-postmeddelanden och annan kommunikation mellan dig och Företaget kan komma att spelas in.INTEGRITETSPOLICY

En kopia av Integritetspolicyn som gäller för insamling, användning, offentliggörande och annan behandling av personlig information av Företaget finns på http://www.toponnelli.com. Du samtycker till att all personlig information vi kan få om dig (antingen via Företagets web